Αν είστε εργοδότης (εκτός δημοσίου), απασχολείτε πάνω από 50 άτομα προσωπικό που είναι ασφαλισμένα για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ ή στο ΕΤΑΑ (πρώην ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) και επιθυμείτε να σας γνωστοποιηθούν οι Α.Μ.Κ.Α. των εργαζομένων σας, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ένα ASCII (Text) αρχείο σε CD ή σε δισκέτα.

ΤΟ ASCII (TEXT) αρχείο θα πρέπει να έχει την ακόλουθη γραμμογράφηση:

A/A ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΣΤΗΛΗ ΕΩΣ ΣΤΗΛΗ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΧΑΡ ΤΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΑ
1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 - 5 5 21001
21018
21019
21020 ΙΚΑ
Ταμ. Νομικών
ΤΣΑΥ
ΤΣΜΕΔΕ 2 ΑΜ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 6 - 20 15 - Αριθμ. Μητρώου
στον αντίστοιχο
φορέα

Τo CD θα πρέπει να είναι συνημμένο σε επίσημο υπογεγραμμένο έγγραφο του εργοδότη (με τα πλήρη στοιχεία - Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. - καθώς και το Ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία Επικοινωνίας - Τηλέφωνο, FAX, E-mail - του υπευθύνου) στο οποίο να ζητείται η γνωστοποίηση των ΑΜΚΑ των εργαζομένων.

Μετά την παραλαβή του αρχείου και την επεξεργασία των στοιχείων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το αρχείο θα σας επιστραφεί, εμπλουτισμένο με τον ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία για τα άτομα που εντοπίσθηκαν στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Η αποστολή να γίνεται στη διεύθυνση:


Η.ΔΙ.Κ.Α.   Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ AMKA (HELP DESK)

Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40

Τ.Κ.: 11745

Αθήνα - Ελλάδα

Κάνουμε Πράξη την Κοινωνική Μεταρύθμιση

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Έχω ΑΜΚΑ;