Στοιχεία απογραφής

 1. Τα στοιχεία απογραφής ενός ατόμου, για την καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο και απονομή ΑΜΚΑ (στα ελληνικά), είναι τα παρακάτω
  1. Επώνυμο κατά τη γέννηση
  2. Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4
  3. Όνομα
  4. Όνομα πατέρα
  5. Όνομα μητέρας
  6. Φύλο
  7. Επώνυμο κατά τη γέννηση
  8. Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)
  9. Χώρα γέννησης
  10. Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)
  11. Υπηκοότητα
  12. Στοιχεία ταυτότητας (αριθμός, έτος έκδοσης και είδος ταυτότητας). Για τους αλλοδαπούς επιτρέπονται οι λατινικοί χαρακτήρες.
  13. Ταχυδρομική δ/νση επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός-Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη-Δήμος, Νομός)
  14. Τηλέφωνο επικοινωνίας
  15. Φορέας Υγείας
  16. ΑΜΚΑ άμεσου ασφαλισμένου και συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου)

  Τα στοιχεία 1-13 είναι υποχρεωτικά για όλους, τα στοιχεία 14-15 απαιτούνται επιπλέον για τους άμεσα ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, ενώ τα στοιχεία 15-16 για τους έμμεσα ασφαλισμένους (προστατευόμενα μέλη).

  Επιθυμητά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν), είναι η πόλη γέννησης και ο ΑΦΜ.

 2. Στην περίπτωση που ο απογραφόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, τότε είναι υποχρεωτικά επιπλέον και τα παρακάτω στοιχεία (στα λατινικά):
  1. Επώνυμο κατά τη γέννηση
  2. Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4
  3. Όνομα
  4. Όνομα πατέρα
  5. Όνομα μητέρας

Κάνουμε Πράξη την Κοινωνική Μεταρύθμιση

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Έχω ΑΜΚΑ;

 • Εφημερίδα ΑΜΚΑ

 • Δώστε το email σας για να εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα του AMKA: